Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice.

Warto zobaczyć:

Kościół św. św. Cyryla i Metodego (1873 – 1878), dawna cerkiew unicka, a następnie prawosławna pod tym samym wezwaniem

Grafika losowa