Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie chełmskim, siedziba gminy. Obok miejscowości przepływa niewielka rzeczka Rejka, dopływ Wieprza.

Warto zobaczyć:

Klasycystyczno - eklektyczny pałac Ossolińskich (1 połowa XIX wieku)

Cmentarz żydowski

Klasycystyczna cerkiew unicka z dzwonnicą (koniec XVIII wieku)

Neogotycki kościół św. Jozafata (1906 – 1907) - więcej ...

Grafika losowa