Dzisiejsza data:

Rzeczyca Księża

Wieś położona w powiecie kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży, na Wzniesieniach Urzędowskich nad Karasiówką

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Świętego Krzyża (1742), konstrukcji wieńcowej

stary cmentarz z 1846 z mogiłą 18 powstańców styczniowych (większość z nich poległa w bitwie pod Polichną)

historia wsi

           Wieś została wydzielona z części Rzeczycy Ziemiańskiej jako uposażenie klasztoru kanoników regularnych z Kraśnika. Miała 18 łanów kmiecych z których klasztorowi płacono czynszu po 16 groszy. Były tam dwie sadzawki i młyn, klasztor dostawał 2 miarki a młynarz trzecią, kmiecie dawali jeszcze klasztorowi 2 koguty, 2 sery i 30 jaj. Zakonnicy wybudowali tutaj w 1611 drewniany kościół. Przy nim stale rezydował prokurator troszczący się między innymi o duszpasterstwo. Po kasacie klasztoru kraśnickiego w 1864 opiekę nad świątynią przejęli księża diecezjalni.

           27 stycznia 1944 żandarmeria niemiecka dokonała pacyfikacji wsi, zamordowano 5 osób, spalono 20 zabudowań gospodarczych.

           Na mocy decyzji biskupa B. Pylaka powstał tu w 1971 samodzielny ośrodek duszpasterski, a 19 lutego 1985 biskup B. Pylak erygował tu samodzielną parafię.

           W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.

Źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 10, Warszawa 1889

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa