Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie parczewskim, w gminie Milanów.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Mikołaja (1895), dawniej cerkiew unicka

Cmentarz przykościelny, nieczynny (założony 1875 jako prawosławny, od 1919 rzymskokatolicki)

Cmentarz greckokatolicki (2 połowa XVIII wieku, zamknięty 1840)

Obok cmentarz rzymskokatolicki

 

Wieś położona jest na wzgórzu wśród żyznych pól uprawnych, dawniej wokół były nieprzebyte bagna. Od wschodu otoczona jest niewielkim laskiem w uroczysku „Kąt” i „Niedźwiedziny”, a od północy graniczy z Brzozowym Kątem oddzielonym głębokim rowem granicznym, na którym leży historyczny kamień, upamiętniający walki powstańcze.

Pierwsza wzmianka o miejscowości Radcze pochodzi z 1567 roku, gdy była własnością Połubińskich z Horodyszcza. W XVII - XIX wieku wieś i folwark należały do Marii Wodzickiej Scipionowej, a następnie do Potockich, Czetwertyńskich i Zamojskich.

W okresie międzywojennym wyłącznie wieś włościańska. W 1827 wieś liczyła 80 domów i 520 mieszkańców, w 1880 – 107 domów i 820 mieszkańców.

Grafika losowa