Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie kraśnickim, w gminie Urzędów, na Wzniesieniach Urzędowskich nad rzeką Urzędówką.

Warto zobaczyć:

Kościół Trójcy Przenajświętszej (1628)

dzwonnica (1842)

pozostałości zespołu dworskiego z końca XIX wieku: murowany dwór, przebudowany w 1960 roku, budynki gospodarcze oraz park

drewniana kapliczka z obrazami św. Rozalii, św. Jana Nepomucena i Jezusa Frasobliwego

Galeria

 Kościół Trójcy Przenajświętszej

Kościół Trójcy Przenajświętszej                             Wejście główne

Cmentarz przykościelny

Kapliczka neogotycka          Pomnik Anieli Hempel          

Dzwonnica

Dzwonnica

 

           We wsi znajduje się murowany kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, który reprezentuje charakterystyczne cechy stylu baroku lubelskiego typowego dla połowy XVII wieku.

           Kościół, usytuowany na małym wzniesieniu, jest murowany z cegły i białego kamienia, jednonawowy, z trzema ołtarzami kamiennymi. Jego ściany są wzmocnione trzema skarpami oporowymi: dwoma od północy i jedną od południa.

           W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na zasuwie – Trójcy Przenajświętszej pochodzący z lat 40-tych XX wieku. W ołtarzu bocznym po lewej obraz św. Mikołaja, po prawej – Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Na chórze znajdują się 8 – głosowe organy pneumatyczne firmy Romańskiego, ufundowane przez Zofię i Józefa Piaseckich – właścicieli dóbr polkowickich.

           W świątyni umieszczony jest szereg epitafiów upamiętniających rodziny ziemiańskie (Hemplów, Piaseckich, Mazurkiewiczów, Olszańskich), księży pracujących w parafii (ks. Józef Bagrowski, ks. Edward Szymkiewicz, ks. Kazimierz Krakowiak) oraz duchownych wywodzących się z parafii (ks. Edmund Kucharzyk, ks. Jan Wnuk, ks. Kazimierz Wronka, ojciec Jarosław Pokora).

           Na cmentarzu przykościelnym, w czterech rogach znajdują się murowane kapliczki neogotyckie z 1842 roku, pomnik Anieli ze Skorupskich Hempel z pierwszej połowy XIX wieku oraz epitafium Eleonory ze Skorupskich Piaseckiej.

           Obok kościoła znajduje się murowana dzwonnica z trzema dzwonami z firmy J. Uciechowskiego. Dzwonom nadano imiona na cześć ówczesnego proboszcza i fundatorów: „Paweł” - jak ks. Paweł Zięba, „Andrzej” - jak Andrzej Pokora z Zadworza i „Anna” – jak Anna Stelmaszczyk z Ostrowa.

kalendarium

1395 – 1403 – została utworzona parafia Popkowice, która należała do diecezji Krakowskiej i archidiakonatu zawichojskiego.

XIV wiek - z fundacji Michała Czyżowskiego powstał w Popkowicach drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Krzyża.

1548 - Popkowice przeszły na własność ewangelika Mikołaja Reja z Nagłowic, a następnie jego syna Krzysztofa, którzy założyli tu folwark rycerski.

około 1566 - kościół zamieniono na zbór kalwiński.

1567 – kościół rozebrano, na jego miejscu Krzysztof Rej zbudował nowy drewniany zbór kalwiński.

I połowa XVII wieku - Popkowice stały się własnością Szornelów.

1617 - Jan Szornel wykupił od ewangelików świątynię i przywrócił ją katolikom. Kościołowi nadano wezwanie Świętej Anny.

około połowy XVII wieku - z inicjatywy Jerzego Szornela, syna Jana, sędziego ziemskiego lubelskiego, rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej.

1667 VI 12 – kościół konsekrował biskup krakowski Mikołaj Oborski.

1803, 1889 IX 3 – kościół był niszczony przez pożary.

1830 – powstał cmentarz grzebalny.

1842 – wybudowano murowaną dzwonnicę oraz cztery murowane kapliczki neogotyckie na cmentarzu przykościelnym.

1855 – kościół został restaurowany.

1892 – kościół gruntownie przebudowano, została dobudowana kruchta z chórem muzycznym oraz zakrystia po prawej stronie prezbiterium.

1904 – zainstalowano organy pneumatyczne.

1921 – wzmocniono i odnowiono dach.

1928 – został powiększony cmentarz grzebalny.

1947 – dzwonnica zyskała trzy dzwony z firmy J. Uciechowskiego.

1948 VI 10 – dzwony poświęcił biskup Stefan Wyszyński.

1963 – 1965 – dokonano odnowy i malowania wnętrza świątyni.

2010 – świątynia przeszła gruntowny remont obejmujący elewacje, fundamenty, wymianę okien i drzwi, remont dachu, kapliczek i dzwonnicy.

 

 

Grafika losowa