Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie tomaszowskim, w gminie Telatyn.

Warto zobaczyć:

Wczesnośredniowieczne grodzisko tzw. Okopy Chmielnickiego, należące do Grodów Czerwieńskich (IX – XI wiek)

Murowana cerkiew unicka Narodzenia NMP (1824-1826), fundacji Stefana Horocha, obecnie  kościół rzymskokatolicki

Dwór (XVIII – XIX wiek, odbudowany XX wiek)

Grafika losowa