Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie chełmskim, w gminie Żmudź.

Warto zobaczyć:

Młyn wodno – gazowy (1921)

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska kurhanowe

Grafika losowa