Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży na Wzniesieniach Urzędowskich w pobliżu źródeł rzeki Tuczyn

Warto zobaczyć:

Kościół św. św. Piotra i Pawła Apostołów (1935 – 1938), drewniany, konstrukcji zrębowej czytaj więcej …

Zespół dworsko-pałacowy z XIX wieku

Zagroda z domem drewnianym z XIX wieku i drewnianą oborą z 1930

Zagroda z 1925 z drewnianym domem i murowana oborą

historia wsi

           Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1441, jej ówczesna właścicielka Katarzyna z Goraja, wdowa po Dobiesławie Oleśnickim, zastawiła wieś Janowi Włostowskiemu. Założona przez braci Olbięckich herbu Janina była rodowym gniazdem ich rodu. Istniał tu duży dwór zniszczony w 1656 przez żołnierzy Rakoczego i Szwedów. Wtedy pod Olbięcinem doszło do pierwszego spotkania oddziałów szwedzkich z oddziałami księcia siedmiogrodzkiego, zrabowali oni doszczętnie dwór, a folwark spalili. W XVII i XVIII wieku Olbięcin był własnością Wybranowskich, ich siedzibę 7 czerwca 1867 odwiedził król Stanisław August Poniatowski, który wracał wraz z podkomorzym lubelskim Dłuskim i kasztelanem sandomierskim Popielem z podróży do Kaniowa.

          W początkach XIX wieku dobra olbięckie stały się własnością Kaczkowskich, a następnie Gintowtów, potem dobra nabył po licytacji po Gintowtach Roman Okulicz Kozaryn, od którego nabył je w stanie upadłości agronom Tadeusz Kowalski. Kowalski w krótkim czasie doprowadził gospodarstwo do stanu wzorcowego, uruchomił gorzelnię, dla potrzeb budownictwa wydobywano miejscowy kamień wapienny, w oparciu o obfite źródła rzeki Tuczyn urządził stawy i sadzawki do hodowli ryb, prowadził hodowlę pstrąga, wybudował młyn wodny.

           W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.

Źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010 – 2014

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa