Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie łęczyńskim, w gminie Puchaczów.

Warto zobaczyć:

Pozostałości zespołu dworsko – parkowego

Grobowiec kamienny kultury amfor kulistych

Grafika losowa