Dzisiejsza data:

Nosów

Niewielka wieś w powiecie bialskimw gminie Leśna Podlaska, położona nad rzeką Klukówką

           Historia Nosowa sięga odległych czasów. Przed 1513 rokiem należała do wielkoksiążęcej dzierżawy mielnickiej, na przełomie XV i XVI wieku była własnością królowej Heleny, żony Aleksandra Jagiellończyka. W 1516 roku została nadana Iwanowi Puzynie, następnie odziedziczona przez jego syna Wasyla Iwanowicza. Po jego śmierci przeszła jako dożywocie w ręce wdowy po nim, a następnie, po 1528 roku, stała się własnością jej drugiego męża – Juchny Wańkiewicza, dworzanina królewskiego. W 1541 roku przywilejem króla Zygmunta Starego została nadana Iwanowi Wasylewiczowi Lackiemu (Ladzkiemu), potem trafiła do jego syna Iwana Iwanowicza, leśniczego podlaskiego. Od 1609 roku należała do wielu właścicieli, m.in.: Teodora Iwanowicza Lackiego, Witulina Koniecpolskiego, a od 1642 roku – Jana Firleja, wojewody sandomierskiego, potem do Krzysztofa Piekarskiego, wojewody brzeskiego. Od 1700 do około 1780 roku dobra nosowskie były w posiadaniu rodziny Sedlnickich, następnie, do 1945 roku, rodziny Wężyków.

                                      opracowała Irena Kowalczyk

Warto zobaczyć:

Parafialna cerkiew prawosławna św. Michała Archanioła wzniesiona w 1862 roku w miejscu nieistniejącej już od dawna drewnianej świątyni

Dwór murowany z 2. połowy XIX wieku, przekształcony w pałacyk w stylu neorenesansu włoskiego

Grafika losowa