Dzisiejsza data:

Miasto leży w obszarze Wyżyny Lubelskiej, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej i powiatu, położone jest w widłach dwóch rzek: Wieprza, która wyznacza jego zachodnią granicę i Świnki, będącą północną granicą miasta.

Warto zobaczyć:

Późnorenesansowo – manierystyczny kościół św. Marii Magdaleny (1618 – 1631, przebudowany)

Późnobarokowa dawna mansjonaria (1639)

Późnobarokowa dzwonnica (XVIII wiek)

Synagoga Duża (1648, rozbudowana), obecnie Muzeum

Synagoga Mała (XIX wiek, odbudowana 1894), obecnie biblioteka

Klasycystyczny Ratusz (XIX wiek)

Drewniane i murowane domy (XIX wiek)

Drewniany budynek dawnej plebanii (1858)

Kramy sukienne (XIX wiek)

Grafika losowa