Dzisiejsza data:

Leszczyna

wieś w powiecie kraśnickim, w gminie Urzędów na Wzniesieniach Urzędowskich

warto zobaczyć:

            Obok wsi znajduje się grodzisko z VIII wieku, opuszczone lub zniszczone w połowie IX wieku. Lokalna nazwa „Szwedzkie okopy”, „Szwedzkie Wały” lub „Psia Górka”.

           Na kilkunastometrowej wysokości cyplu wierzchowiny lessowej, nad bezimmienym ciekiem Urzędówki, zachowały się pozostałości ziemnych obwałowań w postaci dwóch koncentrycznych pieścieni o wysokości około 3 m, oddzielonych głęboką na 2 - 3 m i szeroką do 5 m fosą. Całość zajmuje około 3 ha. Jest to jedno z najlepiej zachowanych wczesnośredniowiecznych grodzisk na Lubelszczyźnie.

           Obiekt dostępny dla zwiedzających.

źródła:

Gruba J., Grodziska Lubelszczyzny, Lublin 1976

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa