Dzisiejsza data:

(inne nazwy: Józefów Biłgorajski, Józefów Ordynacki, Józefów Roztoczański) – miasto w powiecie biłgorajskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Leży w centrum Roztocza i Puszczy Solskiej, nad rzeką Niepryszką. Do południowych granic miasta przylega Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, natomiast o około 4 km na północ jest oddalona granica otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Warto zobaczyć:

Ratusz (1775, przebudowany w 1956 roku)

Neobarokowy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (1886), wybudowany w miejscu dawnego, drewnianego kościoła z 1721 roku

Park przykościelny – dawny cmentarz, zachowane niektóre nagrobki, drzewa – pomniki przyrody

Cmentarz parafialny – wiele zabytkowych nagrobków z XIX i XX wieku, w tym grób poety Mieczysława Romanowskiego, liczne drzewa – pomniki przyrody

Kamieniołomy

Izba przyrodnicza mieszcząca się przy siedzibie Nadleśnictwa Józefów

Synagoga (z lat 70. XIX wieku)

Cmentarz żydowski (1768) przy ulicy Ogrodowej, na zboczu wzgórza, przy drodze prowadzącej do kamieniołomu wapienia. Na powierzchni jednego hektara zachowało się około 380 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1743 roku. W sierpniu 2003 r. cmentarz został uporządkowany przez polską młodzież z warszawskich liceów. Opracowano wówczas broszurkę na temat kirkutu

Grafika losowa