Dzisiejsza data:

Wieś (w latach 1558 - 1870 miasto) położona w powiecie bialskim, w gminie Wisznice.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Serca Jezusowego (1760), dawniej cerkiew unicka Nawiedzenia NMP

Na Górze Zamkowej pozostałości dawnego grodu obronnego:

zachowane fundamenty zamku i fragmenty murów obronnych (XVI wiek)

Murowany pałac (1818 – 1828), obecnie zdewastowany - więcej ...

Pozostałości parku geometrycznego (XVIII wiek)

Pozostałości zabudowań folwarcznych z I połowy XIX wieku

Drewniana kapliczka (1886)

Grafika losowa