Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec.

Warto zobaczyć:

Muzeum etnograficzno-przyrodnicze:

chałupa, stodoła (XIX wiek), obora z poddachem (początek XX wieku)

Pozostałości grodziska typu wyżynnego (widoczne zarysy wałów) funkcjonującego od IX do XI wieku

Cmentarzyska kurhanowe z II tysiąclecia p.n.e.

Grafika losowa