Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie tomaszowskim, w gminie Jarczów.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Anny (XIX wiek)

Owalne grodzisko o stromych stokach, utożsamiane z grodem Wołyń, jednym z wczesnośredniowiecznych Grodów Czerwieńskich

Grafika losowa