Dzisiejsza data:

Boby

Wieś położona w powiecie kraśnickim, w gminie Urzędów, na Wzniesieniach Urzędowskich

Warto zobaczyć:

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego (1907–1914):

- cmentarz przykościelny

- ogrodzenie

- drewniana plebania (1920)

Cmentarz austriacki z I wojny światowej

Mogiła powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym

           Polegli w bitwie stoczonej 28 kwietnia 1863 przez duży oddział dowodzony przez Jana Czerwińskiego z wojskiem rosyjskim. Ponowne walki powstańców miały miejsce 31 maja 1863, kiedy po przegranej bitwie pod Chruśliną przed oddziałami Rakuzy i Miedwiednikowa cofał się oddział Lelewela-Borelowskiego i Koskowskiego. 4 sierpnia 1863 po rozbiciu kolumny pułkownika Miedwiednikowa pod Chruśliną tędy ścigali uciekających Moskali żołnierze z oddziału generała Kruka-Heydenreicha

źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 1, Warszawa 1880

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010 – 2014

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa