Dzisiejsza data:

Bychawa 

Miasto w powiecie lubelskim, położone na Wyniosłości Giełczewskiej, nad rzeką Kosarzewką (prawy dopływ Bystrzycy), siedziba gminy.

           Istnienie Bychawy odnotowano już w 1326 roku o nazwie Bichewa, Bechewa, ale już od 1359 roku pisano Bychawa. W XV wieku była osadą targową należącą w połowie XIV wieku do Bychawskich herbu Dołęga. Prawa miejskie otrzymała na mocy przywileju Zygmunta Starego, staraniem Mikołaja Pileckiego herbu Leliwa, kasztelana lwowskiego. Dokument wystawiono 16 maja 1537 roku. Bychawa w chwili lokacji miasta otrzymała inną nazwę, a mianowicie Klethno (Kletno), która się jednak nie przyjęła i wrócono do dawnej nazwy Bychawa i w tej postaci przetrwała do chwili obecnej. W następnych wiekach Bychawa wielokrotnie zmieniała właścicieli. W połowie XVI wieku należała do Myszkowskich herbu Jastrzębiec, który jest też godłem miasta – pieczęć przedstawiająca tarczę renesansową z podkową i krzyżem w środku oraz napisem – Herb Miasta Bychawy. W 1. połowie XVII wieku Bychawa przeżywała okres dużego rozkwitu. W tym okresie zmieniali się jej właściciele: w latach 1605-1625 była to rodzina Wierzbickich herbu Nieczuja/Radwan, od 1637 roku rodzina Wieteskich herbu Prawdzic, w latach 1651-1693 Zaporowskich, następnie w latach 1694-1724 Pisarskich herbu Śreniawa, od 1725 roku Stoińskich herbu Janina, od 1787 roku Steckich herbu Radwan. W latach 1802-1826 właścicielem majątku był Karol Scipio del Campo herbu własnego i kolejno od 1828 roku Karol Łaniewski herbu Korczak, od 1856 roku Wincenty Korwin Sarnecki, kapitan gwardii cesarskiej Napoleona I, potem jego syn Zygmunt, założyciel i redaktor gazety „Echo” w Warszawie, w latach 1866-1889 Maria Duniewska, później jej syn Adam i ostatnim właścicielem Bychawy w latach 1890-1943 był Antoni Budny, hodowca trzody chlewnej i koni. Jego majątek wraz z budynkami został znacjonalizowany.

                                opracowała Irena Kowalczyk

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jana Chrzciciela (w 2 połowie XVI i na początku XVII wieku funkcjonował jako zbór kalwiński) - czytaj więcej ...

Ruiny klasycystycznego pałacu na Podzamczu, przebudowanego w miejscach dawnego zamku obronnego z XVI wieku z widocznie zarysowaną fosą ziemną - czytaj więcej ...

Kamienice z końca XIX i początku XX wieku

Secesyjny budynek Banku Spółdzielczego

Grafika losowa