Dzisiejsza data:

Bliskowice

           Wieś (sołectwo) położona w powiecie kraśnickim, w gminie Annopol, na granicy Wzniesień Urzędowskich i Małopolskiego Przełomu Wisły, na prawym brzegu Wisły

Warto zobaczyć:

Kapliczka przy drodze do Natalina, murowana (początek XX wieku)

Dwór drewniany (około 1910)

Czworak murowano – kamienny (XIX/XX wiek)

Czynny drewniany młyn (lata 20. XX wieku)

Domy drewniane (lata 20. XX wieku)

Winnica Dom Bliskowice

Cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej

Historia

           Jest to jedna z najstarszych wsi na Lubelszczyźnie, wzmiankowana już w 1191. W XV wieku dwa folwarki, jedna karczma. 1656 wieś należała do Stanisława Pruszyńskiego, a dzierżawcą był Dobrogost Kossecki, który dokonał najazdu na Bliskowice. Będąc zwolennikiem króla szwedzkiego do pomocy wziął szwedzkich żołnierzy. Wieść o zajeździe dotarła do stacjonujących w pobliżu oddziałów litewskich, które ruszyły na pomoc, wpadły do wsi i wycięły Szwedów. Przy tej okazji cała wieś została doszczętnie zniszczona. W XVIII wieku wieś wchodziła w skład Ordynacji Zamojskiej, była jednym z portów przez który wywożono zboże.

Źródła:

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 1, Warszawa 1880

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010 - 2014

Grafika losowa