Dzisiejsza data:

Bystrzyca (powiat kraśnicki)

wieś w powiecie kraśnickim, w gminie Zakrzówek, na Wzniesieniach Urzędowskich, leży nad rzeką Bystrzycą

Historia

           Pierwsze wzmianki w XIII wieku, w dokumencie z 1277 została wymieniona jako własność klasztoru cystersów w Koprzywnicy. Wieś tę, wraz z Sulowem, dał klasztorowi comes Paulus de Samborzec, z Awdańców. Była też wspominana w dokumentach z 1279 i 1284.

           W 1375 była już w posiadaniu Sławka z Bończy (w tym roku w Lublinie Skarbko ze Strzyżowic poręcza za Sławkiem, iż tenże swą dziedziczną wieś Bystrzycę odda na św. Marcina klasztorowi w Koprzywnicy). Cystersi koprzywniccy po odzyskaniu wsi oddali ją w dzierżawę Gniewoszowi z Dalewic.

           W 1400 wieś przejął na czas swego życia król Władysław Jagiełło.

          W 1827 było tu 61 domów, 462 mieszkańców, obecnie (2011) ma ich 774.

           W czasie I wojny światowej wieś została zniszczona, odbudowana została po odzyskaniu niepodległości.

           W 1918 otwarto tu Szkołę Ludową, nową szkołę zbudowano w latach 60. XX wieku.

           Podczas okupacji niemieckiej wielu mieszkańców zostało wywiezionych na roboty do Niemiec, we wsi powstały oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, ale nie odegrały większej roli.

           W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa lubelskiego.

Źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 1, Warszawa 1880

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010–2014

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

 

Grafika losowa