Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie świdnickim, w gminie Mełgiew.

Warto zobaczyć:

Zespół podworski (XIX/XX wiek), z zabudowaniami gospodarczymi (dwór nie istnieje)

Pozostałości parku

Młyn (początek XX wieku)

Grafika losowa