Dzisiejsza data:

Wieś (1564 - 1821 miasto) położona w powiecie krasnostawskim, nad rzeką Wojsławką (prawy dopływ Wieprza), siedziba gminy.

Warto zobaczyć:

Kościół św. św. Piotra i Pawła (1840 – 1857), pierwotnie cerkiew unicka

Pozostałości po zabudowaniach dworskich usytuowane w zakolu rzeki Wojsławki – aleja lipowa oraz fragmenty piwnic

Zajazd - karczma wjezdna (XVIII/XIX wiek), kilkakrotnie przerabiana, obecnie własność prywatna

Cmentarz żydowski

Grafika losowa