Dzisiejsza data:

Kosin

Wieś położona w powiecie kraśnickim, w gminie Annopol, leży na Równinie Biłgorajskiej, w widłach rzeki Sanny i jej dopływu Tuczyna

Warto zobaczyć:

Chałupy drewniane (koniec XIX i początek XX wieku)

Dwa drewniane młyny wodne (lata 20. XX wieku)

Cmentarzysko (około 400 stanowisk) kultury łużyckiej (epoka brązu)

Kopiec ziemny – jedyny tego typu obiekt w północnej części Kotliny Sandomierskiej. Położony około 500 m na północ od zabudowań wsi Kosin, w lesie o nazwie Borowina, na prawym brzegu Sanny, około 200 m w linii prostej na wschód od jej koryta. Ma średnicę około 15 – 17 m i wysokość około 2,5 m.

W okresie letnim Kosin ma połączenie promowe z Zawichostem leżącym na przeciwległym brzegu Wisły.

Historia

           W dokumentach źródłowych – w 1373 Cossin, 1470 – 1480 (u Długosza) Kozini, Kossin, Kossino. Historycznie wieś położona w powiecie urzędowskim, należała do ówczesnej parafii Borów. W roku 1373 i w latach następnych stanowiła własność opactwa klarysek św. Andrzeja w Krakowie. W 1373 królowa Elżbieta przenosi wieś na prawo magdeburskie. W opisie Długosza (1470 – 1480) wieś wraz z dobrami borowskimi nadana klasztorowi klarysek z Zawichostu przez Bolesława Wstydliwego (dokument okazał się falsyfikatem). Folwarku nie ma, 5 łanów kmiecych, 4 zagrodników, 1 karczma z rolami, 2 młyny nad rzeką Tuczyną, jeden niżej zwany Zgrzebny, drugi wyżej zwany Mniszek. Dziesięcinę snopową wartości 3 – 5 grzywien oddają scholasterii sandomierskiej. 1503 – 1510 kmiecie odrabiają na folwarku królewskim w Zawichoście.

           Podczas prac archeologicznych odkryto wczesnośredniowieczne grodzisko oraz piec do wytopu żelaza.

           Pod Kosinem, we wrześniu 1831 II Korpus Polski pod dowództwem gen. dyw. Girolamo Ramorino stoczył walkę z Rosjanami, przed przejściem 18 IX granicy austriackiej i złożeniem broni.

           Pod koniec XIX wieku powstała gmina Kosin, w Królestwie Polskim, w powiecie janowskim w guberni lubelskiej z obszaru dotychczasowej gminy Janiszów. W 1919 gmina weszła w skład województwa lubelskiego. W 1945 zniesiono powiat janowski, a z jego obszaru utworzono powiat kraśnicki, w którego skład weszła gmina Kosin. W 1954 gminę zniesiono, w latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.

Źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010 – 2014

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

 

 

Grafika losowa