Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie parczewskim, w gminie Jabłoń, na granicy Równiny Parczewskiej i Zaklęsłości Sosnowickiej. Jeszcze w XIX wieku wieś nazywała się Kalina.

Warto zobaczyć:

Neogotycki kościół Imienia NPM, (1860, rozbudowany 1930), dawniej kaplica pałacowa

Eklektyczny pałac Łubieńskich (połowa XIX wieku), obecnie Dom Opieki Społecznej

Pozostałości parku (między innymi aleja dojazdowa, 2 pomniki przyrody: modrzew europejski o obwodzie 310 cm i wysokości 20 m oraz lipa drobnolistna o obwodzie 280 cm i wysokości 20m)

Grafika losowa