Dzisiejsza data:

Krężnica Jara

Wieś położona w powiecie lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża, leży nad rzeką Nędznicą, lewobrzeżnym dopływem Bystrzycy, w sąsiedztwie las Rudka.

           Leży na wyniosłości około 210 m npm. Już w XV wieku istniał tu kościół drewniany, wieś wtedy była dziedzictwem Jarowskiego herbu Rawa (Długosz II, 450). W 1827 roku wieś była posiadłością kościelną miała 35 domów i 314 mieszkańców. Kolejny kościół z XVII wieku był jakiś czas filią parafii Zemborzyce, od końca XVIII wieku do 1866 roku Krężnica należała do Wizytek lubelskich.

          Wieś zasłynęła w archeologii, wieloletnie badania wykazały istnienie na tych terenach dużej społeczności kultury pucharów lejkowych (3 600 – 2 600 lat p.n.e.). Ludność prowadziła osiadły tryb życia, podstawą ich egzystencji była hodowla zwierząt i uprawa ziemi. Symbolem odkryć archeologicznych w Krężnicy jest gliniana figurka dwóch wołów sprzęgniętych jarzmem, obecnie eksponat wystawy archeologicznej Muzeum Narodowego w Lublinie.

           Przez wieś prowadzi szlak Lasów Podlubelskich.

warto zobaczyć:

kościół parafialny pod wezwaniem św. Floriana - czytaj więcej ...

Grafika losowa