Dzisiejsza data:

Wieś (zwana również Dobrzynek) położona w powiecie bialskim, w gminie Zalesie.

          W XV wieku własność Łozków (Łozów, Łożków, Łozowieckich - od gniazda ich Łozowic nad Bugiem). W początkach XVI wieku własność Andrzeja Borysowicza Łózki, w wieku XVI ośrodek dóbr Łozków (do 1534), w 1654 włąsność Mikołaja Greka, potem kilku właścicieli (nastąpił podział majątku, właścicielami zostali m.in. Brzostowscy, Witanowscy, Buczyńscy (od 1771), w 1775 część dóbr Koroszczyn. Przed 1840 własność państwowa, nadana hr. Baranowowi.

          W 1840 r. utworzono w guberni siedleckiej gminę Dobryń obejmującą okoliczne wsie (Dobryń był jej siedzibą do roku 1863).

         Istniała tu drewniana cerkiew unicka Zaśnięcia NP Marii (notowana 1726, od 1874 prawosławna, spalona w 1916).

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Chrystusa Króla (1942 – 1944)

Na łąkach nad Krzną, naprzeciwko wsi Nowosiółki, pierścieniowate, otoczone fosą i wałem, grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII – XII wiek), przy nim duża osada wzmiankowana w 1599 jako Horodyszcze (wg dokumentów z 1507 był tu zamek obronny)

W pobliżu kościoła zbiorowa mogiła niemieckich żołnierzy z I wojny światowej - teren ogrodzony płotem, z kamiennym monumentem w środku

 

Grafika losowa