Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie chełmskim, w gminie Chełm, w centrum wsi znajduje się źródło rzeki Uherki.

Warto zobaczyć:

Park dworski (połowa XIX wieku)

Wczesnośredniowieczne kurhany

Grafika losowa