Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie chełmskim, w gminie Chełm.

Warto zobaczyć:

Wczesnośredniowieczne kurhany

Grafika losowa