Dzisiejsza data:

Dąbrowa (gmina Trzydnik Duży)

wieś - sołectwo w powiecie kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży, na Wzniesieniach Urzędowskich

           Wieś została założona w 1860 jako Majdan Olbięcki, ale już w w 1870 występuje jako Dąbrowa.

           Pod koniec lat 70. XIX wieku ma 40 osad, 274 mieszkańców, ziemi ornej 399 mórg, lasu 90 mórg. Włościanie są zamożni, prowadzą gospodarstwo rolne postępowe, sieją koniczynę, plantują buraki cukrowe, mają sady owocowe, część gospodarzy prowadziła pasieki.

           W 1905 wieś miała 55 domów i 473 mieszkańców oraz odnotowano kolonię Dąbrowa z 7 domami i 35 mieszkańcami. W 1921 wieś miała 61 domów i 422 mieszkańców.

           W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnobrzeskiego.

           We wsi znajduje się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, zbudowany w latach 1983–1991 według projektu W. Woźnicy i J. Jakubka. 29 września 1991 został poświęcony przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka.

           Świątynia jest budowlą modernistyczną, z późniejszymi zmianami. Kościół jest jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i kruchtą o podobnym kształcie.

Źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 1, Warszawa 1880

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010 - 2014Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa