Dzisiejsza data:

Andrzejów (powiat włodawski)

wieś położona w powiecie włodawskim, w gminie Urszulin

           Prawdopodobnie już w VII wieku istniała tu osada, najstarsza wzmianka o grodzie znajduje się w Latopisie Hipackim, który wspomina, że w 1243 istniał tu gród stożkowy. Gród położony był na północny-zachód od wsi, zajmował powierzchnię 10 arów, miał formę czworoboku z zaokrąglonymi rogami.

warto zobaczyć:

grodzisko otoczone głębokim rowem, znajdującym się na nim prawosławnym cmentarzem zwanym „dworzyszczem” (zachowało się kilkanaście nagrobków, najstarszy z 1930, kamiennych, żeliwnych i murowano-żeliwnych) i zdewastowaną drewnianą kapliczką Przemienienia Pańskiego z 1903

pozostałości parków dworskich

dawny dwór zaadoptowany na dom mieszkalny

osobliwość geologiczna – na wyniesieniu kredowego podłoża są wychodne piaskowców trzeciorzędowych, jest to najbardziej na północy Polski wysunięte stanowisko tych skał

Grafika losowa