Dzisiejsza data:

Kosarzewka

Rzeka, prawobrzeżny dopływ Bystrzycy o długości 22,75 km

           Jej źródła znajdują się we wsi Kosarzew Górny, a ujście do Bystrzycy w Osmolicach Pierwszych. Jej największym dopływem (lewobrzeżnym) jest Gałęzówka, która uchodzi do Kosarzewki w Bychawie. Na bychawskim podzamczu obok rzeki znajdują się stawy hodowlane z początku XX wieku.

           Rzeka przepływa przez: Kosarzew Górny, Kosarzew-Stróża, Kosarzew Dolny, Kosarzew Dolny-Kolonia, Romanów, Skawinek, Wola Duża, Bychawa, Wincentówek, Zdrapy, Abramów, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Druga, Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia-Kolonia, Bychawka Trzecia, Radków, Iżyce, Osmolice Pierwsze.

Grafika losowa