Dzisiejsza data:

Urzędówka

(Suka)

Prawy, największy dopływ Wyżnicy o długości 29,95 km, na Wzniesieniach Urzędowskich.

           Bierze początek w okolicach wsi Rudnik Szlachecki, płynie początkowo w niezbyt głębokiej południkowej dolinie, w okolicach Wilkołaza zmienia kierunek na równoleżnikowy i płynie dalej w głębokiej dolinie, wśród lesistych wyniosłości. Płynie przez Wilkołaz, Zalesie, Ostrów, Popkowice, Skorczyce (w 2008 oddano tu do użytku zbiornik retencyjny, o powierzchni lustra wody około 2,5 ha, wykorzystywany również w celach rekreacyjnych), Góry, Urzędów, Bęczyn, Dzierzkowice, gdzie uchodzi z prawego brzegu do Wyżnicy i wraz z nią wpada do Wisły.

           Wzdłuż obu brzegów rzeki występuje duża liczba źródeł, do najbardziej znanych należy źródło w Sanktuarium św. Otylii, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Dzierzkowice.

           Dawniej tworzyła liczne stawy, urokliwe rozlewiska i bajora, była siedliskiem ptactwa wodnego i ryb. Znajdowały się tu młyny wodne, o wielkich drewnianych kołach napędowych, poruszanych siłą wody.

Grafika losowa