Dzisiejsza data:

Wyżnica

(Wyżnianka, Struga, Stróżka, Rybitwa, Jan Długosz nazywał ją również Wiślicą)

           Rzeka na Wyżynie Lubelskiej, prawy dopływ Wisły o długości 43,93 km i powierzchni dorzecza 508,3 km².

          Wypływa na Wzniesieniach Urzędowskich, jej źródła znajdują się w miejscowości Słodków III (gmina Kraśnik), płynie głęboką doliną o przebiegu równoleżnikowym. Z lewej strony (od południa) prawie nie ma dopływów, zbocze lewe jest strome i poprzecinane przez wąwozy. Z prawej strony jej największym dopływem jest Urzędówka, zbocze prawe jest łagodniejsze, na znajdujących się tam fragmentach terasy nadzalewowej wiatry formowały niewielkie wydmy.

           Przepływa przez Kraśnik, Wyżnicę, Dzierzkowice (tu przyjmuje z prawej strony Urzędówkę), Rybitwy, a do Wisły uchodzi koło Józefowa nad Wisłą (powiat opolski). Dawniej tworzyła liczne stawy.

          Pomiędzy Budzyniem i Suchynią (miasto Kraśnik) utworzono w 2006 zalew o charakterze retencyjnym z możliwością wykorzystania dla potrzeb rekreacji.

Grafika losowa