Dzisiejsza data:

Motwica

Niewielka struga o długości 10,99 km, na Wysoczyźnie Żelechowskiej, lewostronny dopływ Czarnej

           Wypływa w okolicach Zarzecza, płynie w kierunku wschodnim, obok miejscowości Zakępie wpada do niej Grabówka, mija miejscowości Józefów Duży, Hordzież i wpada do Czarnej, dopływu Tyśmienicy.

 

Grafika losowa