Dzisiejsza data:

Gmina miejsko-wiejska Ostrów Lubelski

powiat lubartowski

Gmina Ostrów Lubelski położona jest na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, leży nad rzeką Tyśmienicą 

Zajmuje powierzchnię 121,7 km2, w 15 sołectwach zamieszkuje około 5 700 osób.

Warto zobaczyć:

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z ogrodzeniem i dzwonnicą w Ostrowie Lubelskim

Miejsca szczególne - "najpiękniejsze" w  krajobrazie gminy, strefy interesującego krajobrazu

1. Za miejsce szczególne w gminie - o dużych walorach krajobrazowych - należy uznać aleję lipową w Wólce Starej Kijańskiej - prowadzącej do zachodniego brzegu Jeziora Mytycze. W alei tej największym bogactwem stanowiącym o atrakcyjności przestrzeni są stare lipy i otaczające obszar łąki i lasy, gdyż znajdująca się tam zabudowa nie posiada szczególnych wartości. Kilka domów jednorodzinnych i zagród, usytuowanych przy alei, reprezentuje różne style i mody ostatnich dziesięcioleci i nie posiada jednorodnego, interesującego klimatu architektonicznego. Duże rezerwy niezabudowanego terenu umożliwiają jednak jeszcze wytworzenie tam zespołu zabudowy o odpowiednim poziomie architektonicznym, pod warunkiem pilnego określenia w planie miejscowym ścisłych standardów i gabarytów projektowanych obiektów.

2. Miejscowością o wielkiej „urodzie przestrzennej" jest wieś Jamy, szczególnie jej część wzdłuż wewnętrznej drogi gruntowej, na północ od kaplicy. Posiada ona unikalny klimat architektoniczny dzięki wielu zachowanym drewnianym budynkom mieszkalnym, o dużych walorach kulturowych.. Tworzy cenny zespól architektoniczny w niewielkim stopniu tylko zniszczony nowymi - naruszającymi ład przestrzenny i nie zharmonizowanymi z otoczeniem - realizacjami.

3. Maleńka wieś Bójki, mimo nadal panującego w niej uroku i wartości krajobrazowych (otoczenie doliną rzeki i łąkami oraz lasem) ulega degradacji. Powstająca po zachodniej stronie gościńca wiejskiego zabudowa rekreacyjna ani nie nawiązuje do motywów architektury regionalnej ani nie posiada żadnego innego indywidualnego stylu jako zespół. Za pozytywny objaw kształtowania przestrzeni należy uznać adaptacje starych domów drewnianych na domy letniskowe - co w zasadzie powinno stać się obowiązują regułą. Wieś wyludnia się, a malownicze chałupy drewniane zamieniają się w miny, co jest szczególnie widoczne po wschodniej stronie drogi przebiegającej przez wieś. Można prognozować, że w przyszłości wieś zniknie i powstanie tam niewielki chaotyczny zespół budynków rekreacyjnych niczym nie różniący się od innych w okolicy (niewielki - gdyż po zatraceniu obecnych walorów przestrzennych i atrakcyjności, przestanie „przyciągać" letników).

4. Gmina posiada wiele pięknych krajobrazów, szczególnie na styku pól i łąk z lasami, gdzie granica polno-leśna jest urozmaicona wnękami i polanami.

5. Strefy jezior posiadają szczególne wartości krajobrazowe. Dotyczy to północno-zachodniej strony Jeziora Miejskiego, Jeziora Czarnego Gościnieckiego i Jeziora Kleszczów. Jezioro Mytycze, z powodu ogroblowania, jest trudno dostępne dla penetracji wzrokowej i odbioru uroku lustra wody wraz z otaczającą zielenią. Szczególny walor krajobrazu gminy to również łąki i pastwiska w dolinie Tyśmienicy. Wartą podkreślenia strefą krajobrazową, ze względu na projektowany w pobliżu zbiornik retencyjny jest obszar położony na zachód od drogi prowadzącej do wsi Jamy, zamknięty odległą panoramą miasta - będący jednocześnie strefą jego ekspozycji. Duże znaczenie krajobrazowe mają stawy hodowlane, torfianki i sadzawki, które między innymi występują w południowej części Ostrowa, w Bójkach i Rozkopaczewie.

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ul. Partyzantów 1

21-110 Ostrów Lubelski

tel.: 81 852 00 03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.ostrowlubelski.pl

 

 

Grafika losowa