Dzisiejsza data:

Gmina miejska Krasnystaw

powiat krasnostawski

Granice administracyjne Miasta Krasnystaw obejmują fragment Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dolinami rzek Wieprz i Żółkiewka, lasem „Borek” - kompleksem leśnym o dużych walorach biologicznych, klimatycznych i krajobrazowych oraz terenami przyległymi. Miasto leży u zbiegu dwóch rzek - Wieprza i Żółkiewki oraz nieco oddalonych ujść niewielkich strumieni: Wojsławki na południu oraz Siennicy i Bzdurki na północy. Dolina Wieprza dzieli Miasto na część zachodnią i wschodnią

Zajmuje powierzchnię 4 207 ha, pod koniec 2017 roku Miasto Krasnystaw zamieszkiwało 18 912 osób (dane GUS). 

Warto zobaczyć:

Zespół Klasztorny Pojezuicki (styl barokowy 9 początek XVIII wieku) obejmujący kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego i kapliczkę przed kościołem, klasztor i dziedziniec, pałacyk biskupa dawne seminarium i wikariat, drzewostan.

Zespół Klasztorny Poaugustiański Stary obejmujący dawny kościół p.w. św. Trójcy murowany w stylu gotyckim z XVI wieku i budynki klasztorne z drugiej połowy XVII wieku, obecnie w zespole zlokalizowana jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Klasztorny Poagustiański Nowy (zespół budowli klasycystycznych wzniesionych w latach 1937-1939) obejmujący kościół p.w. św. Trójcy, dzwonnicę, mur otaczający z kapliczkami klasztor i drzewostan.

Starościański Zespół Dworkowo–Parkowy i Folwarczny „Starostwo”, zespół zlokalizowany jest przy ul. Sikorskiego i ul. Konopnickiej, dwór z oficyną i spichlerz został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku.

Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki i prawosławny przy ul. Poniatowskiego, założony w 1. ćwierćwieczu XIX wieku.

Kamienice przy Placu 3 Maja - kamienice zostały wzniesione w 1. połowie XIX wieku, wyróżniają się wystrojem klasycystycznym i zachowanym pierwotnym układem wnętrz, z częściowo zachowanymi sklepieniami kolebkowymi i kolebkowo–krzyżowymi.

Jatki miejskie przy ul. Poniatowskiego 8b - są jedynym w dawnym województwie chełmskim budynkiem zrealizowanym w okresie między wojennym na potrzeby handlu.

Do Rejestru Zabytków wpisany jest również układ urbanistyczny Miasta Krasnegostawu rozwijający się od czasów średniowiecza, związany z terenem pozamkowym i pozostałościami obwarowań miejskich oraz zespołami klasztornymi. Na terenie Miasta do obiektów zabytkowych należą również obiekty mieszkalne (kamienice i domy).

Urząd Miasta Krasnystaw

Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

tel.: 82 576 21 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.krasnystaw.pl

Grafika losowa