Dzisiejsza data:

Kotlina Hrubieszowska leży w południowo-wschodniej Polsce (738 km²) i na Ukrainie, jest częścią Wyżyny Wołyńskiej.

Leży w obniżeniu pomiędzy Grzędą Horodelską i Grzędą Sokalską, stanowiąc wschodnie przedłużenie Padołu Zamojskiego, należącego do Wyżyny Lubelskiej.

Skałami podłoża są margle kredowe, na powierzchni występują przemiennie lessy, margle, mady i piaski, przez środek Kotliny Hrubieszowskiej przepływa Bug i Huczwa.

Ze względu na występowanie czarnoziemów i brunatnoziemów, w Kotlinie Hrubieszowskiej dobrze się rozwinęło rolnictwo (głównie uprawiane są pszenica i buraki cukrowe).

Głównym ośrodkiem na tym obszarze jest Hrubieszów oraz wieś gminna Werbkowice.

Grafika losowa