Dzisiejsza data:

Grzęda Sokalska stanowi ciąg wzniesień o charakterze garbów na obszarze Wyżyny Wołyńskiej, obejmuje (w granicach Polski) powierzchnię 722 km2.

Zbudowaną jest z utworów górnej kredy pokrytych grubą warstwą lessów, na której wytworzyły się żyzne gleby typu czarnoziem. Grzędę Sokalską charakteryzuje rozwinięte rolnictwo, są tu też niewielkie obszary leśne.

Główną miejscowością na obszarze Grzędy Sokalskiej jest Sokal na Ukrainie, po stronie polskiej na terenie regionu leżą m.in. Tyszowce, Łaszczów nad Tanwią, Rachanie, Dołhobyczów i Chłopiatyn, oraz na pograniczu Komarów-Osada.

Grafika losowa