Dzisiejsza data:

Padół Zamojski stanowi południowo-wschodnią część Wyżyny Lubelskiej, o powierzchni 866 km2.

Od północy graniczy z Wyniosłością Giełczewską i Działami Grabowieckimi, a od południa z Roztoczem Zachodnim i Roztoczem Środkowym, od których jest ograniczony wyraźnymi krawędziami. Na północnym zachodzie region styka się również ze Wzniesieniami Urzędowskimi.

Region jest rozległym obniżeniem osiągającym wysokość od 180 do 220 m n.p.m., utworzonym w mało odpornych marglach górnokredowych.

Przez Padół Zamojski przepływa w kierunku południowo-północnym Wieprz, jego zachodnie obszary odwadnia rzeka Por a wschodnie rzeka Łabuńka.

Jest regionem rolniczym ze zróżnicowanymi glebami (występują bielice, rędziny, mady i gleby brunatnoziemne) i o niewielkim zalesieniu.

Głównymi miejscowościami regionu są Zamość, Łabunie, Nielisz, Turobin, na jego pograniczu leży Szczebrzeszyn, Komarów - Osada, Radecznica i Stary Zamość.

Grafika losowa