Dzisiejsza data:

Równina Bełska wciśnięta jest klinem między Roztoczem i Grzędą Sokalską, leży na wschód od Tomaszowa Lubelskiego. Jest to jedyna część Kotliny Pobuża znajdująca się w granicach Polski, leży w dorzeczu górnej Sołokiji i jej dopływu Rzeczycy.

Kotlina /za wyjątkiem międzyrzecza Szyszły i Rzeczycy /pozbawiona jest pokrywy lessowej i krajobrazowo podobna do Polesia Wołyńskiego.

Głównym elementem rzeźby są płaskie i niskie garby kredowe o przebiegu równoleżnikowym.

Obniżenia między wzniesieniami stanowią obszary stale lub okresowo podmokłe.

Równina Bełska jest regionem rolniczym.

Głównymi miejscowościami na obszarze Równiny Bełskiej po stronie polskiej są m. in. Jarczów, Ulhówek i Korczmin.

Grafika losowa