Dzisiejsza data:

Nizina Nadwiślańska należy do Pasa Kotlin Podkarpackich.

Leży w północno - zachodniej części Kotliny Sandomierskiej ma powierzchnię 1 876 km2. Leży na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Podkarpacia Północnego, ciągnie się od d Krakowa na zachodzie po Zawichost na północnym wschodzie..

Graniczy od zachodu i północnego zachodu z Rowem Skawińskim, Pomostem Krakowskim, Płaskowyżem Proszowickim, Doliną Nidy, Niecką Solecką, Garbem Pińczowskim, Niecką Połaniecką i Pogórzem Szydłowskim, od północy z Wyżyną Sandomierską, Małopolskim Przełomem Wisły, Wzniesieniami Urzędowskimi i Równiną Biłgorajską, od wschodu z Doliną Dolnego Sanu i Równiną Tarnobrzeską, od południa z Doliną Dolnej Wisłoki, Płaskowyżem Tarnowskim, Pogórzem Rożnowskim, Podgórzem Bocheńskim i Pogórzem Wielickim.

Region jest szeroką doliną w górnym biegu Wisły, obejmuje również dolinę górnego Dunajca. Nizina Nadwiślańska składa się z trzech tarasów: tarasu zalewowego, wyższego tarasu piaszczystego (częściowo występują wydmy) oraz tarasu przykrytego lessem.

Obszar ma charakter rolniczy, większy kompleks lasu zachował się tylko w części zachodniej (Puszcza Niepołomicka).

Grafika losowa