Dzisiejsza data:

Dolina Środkowej Wisły stanowi centralną i południową część Niziny Środkowomazowieckiej.

Region graniczy od północy z Równiną Wołomińską i Kotliną Warszawską, od zachodu z Równiną Warszawską i Równiną Kozienicką od wschodu z Równiną Garwolińską i Wysoczyzną Żelechowską, a od południa z Pradoliną Wieprza, Wysoczyzną Lubartowską i Małopolskim Przełomem Wisły.

Dolina Środkowej Wisły ma wydłużony południkowy kształt o szerokości około 10 km, obejmujący dolinę Wisły na odcinku Puławy – Warszawa, leży na pograniczu województw mazowieckiego i lubelskiego.

Nadrzeczne równiny zajmują łąki i pastwiska, a terasy nadzalewowe mają charakter wydmowy piaszczysty.

Najważniejszymi miejscowościami są Puławy, Gołąb i Dęblin.

Grafika losowa