Dzisiejsza data:

Historia

           Pierwotny zamek został wzniesiony przez Mikołaja z Pilczy w 1. ćwierci XVI wieku (po 1539) na miejscu dworu Bychawskich z końca XV wieku. Później należał on kolejno do Myszkowskich z Mirowa (od 1552), Wierzbickich (XVI/XVII wiek), Stanisława Wieteskiego (od 1607), Pisarskich (początek XVII wieku), Zaporskich (od połowy do końca XVII wieku), Stoińskich (od 1725), Steckich (od 1787), Karola Scypio (od 1802), Łaniewskich (od 1828), Sarneckich (od 1856), Dunowskich (od 1876).

            Przebudowa zamku na barokowy pałac nastąpiła około 1730 za Dominika Stoińskiego, sędziego ziemskiego. Prowadzona była według planów architekta Niemca (?), pod kierunkiem murarza Kłacza. Druga przebudowa miała miejsce po 1802 roku. Od 1888 pałac był niezamieszkały, w latach 1934 - 1935 uległ znacznej rozbiórce.

Grafika losowa