Dzisiejsza data:

 Spichlerz

            Dawny spichlerz pochodzi zapewne z końca XVIII wieku. Był kilkakrotnie remontowany, częściowo przebudowany po 1953, później popadał w ruinę. Po generalnym remoncie przeprowadzonym w latach 90-tych umieszczono tu ośrodek rehabilitacyjny oraz warsztat terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Budynek jest murowany z cegły, nietynkowany, z wyjątkiem detali architektonicznych. Prostokątny, z przejazdem na osi, dwukondygnacyjny. Bramy przejazdowe zamknięte są półkoliście, frontowa jest flankowana dwiema półkolumnami na wysokich cokołach, podtrzymującymi profilowany gzyms koronujący. Wewnątrz jest belkowany strop wsparty na tragarzu. Dach jest nowy, dwuspadowy, pobity gontem.

Grafika losowa