Dzisiejsza data:

 Dworek

            Dworek został wzniesiony zapewne w 2. połowie XVIII wieku, przypuszczalnie jako mieszkanie oficjalisty. Był odnawiany w 1959, w latach 70-tych został przeniesiony do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Jest drewniany, konstrukcji zrębowej, zwęgłowany na obłap, dawniej pobielony. Prostokątny, parterowy, dwutraktowy. Na osi znajduje się sień na przestrzał, po bokach są po dwie izby. Stropy są belkowane na zakład polski z fasetą. Od frontu jest ganek z dwuspadowym daszkiem, wspartym na czterech słupach. Dach dworku jest czterospadowy, łamany, pobity gontem, z lukarnami.

Grafika losowa