Dzisiejsza data:

Pałac w Gościeradowie

           Zespół pałacowy w Gościeradowie został założony w XVIII wieku przez Prażmowskich. W XIX wieku należał do Suchodolskich. Ostatni z nich, Eligiusz Suchodolski, w 1894 przekazał go Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Część cennych dzieł sztuki, które zgromadził hrabia, trafiła do Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a wartościowa biblioteka do zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności.

Grafika losowa