Dzisiejsza data:

Pałac Potockich w Józefowie nad Wisłą

            Pałac w Józefowie (w północno-zachodniej części osady) został wzniesiony w XVIII wieku przez Potockich, właścicieli ówczesnego miasta. W 2. połowie XVIII wieku otoczono go rozległym parkiem. Po 1881 został gruntownie przebudowany, zatarły się wtedy całkowicie jego cechy stylowe. Przed II wojną światową został przebudowany powtórnie, przez Jana Koszczyca Witkiewicza. Wskutek działań wojennych popadł w ruinę i w latach 60. XX wieku przeszedł gruntowny remont. W elewację ogrodową wkomponowano wtedy ozdobne półkolumny oraz niewielki taras widokowy z widokiem na dolinę Wisły. Obecnie pałac jest siedzibą urzędu gminy Józefów.

           Położony jest on na wysokiej skarpie nad Wisłą, frontem zwrócony na wschód. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany, piętrowy i podpiwniczony. Plan ma zbliżony do prostokąta, z nieregularnie rozmieszczonymi ryzalitami ze wszystkich stron.

            Rozczłonkowanie elewacji i jej dekoracja pochodzi z okresu przebudowy. W obramieniu jednego z otworów okiennych umieszczony jest herb Suchekomnaty. Dach jest namiotowy (z połaciami przedłużonymi nad ryzality), kryty blachą. Według opisu z lat 60. XX wieku przy tarasie od strony elewacji tylnej ustawione były cztery kamienne, klasycystyczne wazony (obecnie zachował się jeden, umieszczony w przypałacowym parku). Układ wnętrza jest dwutraktowy, z korytarzem na osi podłużnej, przebudowany.

            Wokół pałacu rozciąga się park o powierzchni 3 ha, z dobrze utrzymanym, urozmaiconym drzewostanem.

źródła:

Józefów nad Wisłą (tekst Barbara Próchniak), Lublin [1980]

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII – woj. lubelskie, z. 13 – pow. opolski, Warszawa 1962

M. Matyaszewski, Kościół parafialny pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą [w:] Kościoły nadwiślańskie Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz – Szykuła, Lublin 2014

Grafika losowa