Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku

Parafię w Ostrówku erygował w 1921 biskup Marian Fulman.

           Mieszkańcy Ostrówka i kilku okolicznych wiosek zakupili od małżeństwa Michała i Katarzyny Szymonów XIX-wieczny, murowany dwór Grodzickich w celu zaadaptowania go na kościół. Adaptacja ta, według projektu Bohdana Kelles–Krauzego, przebiegała w kilku etapach. Najpierw dostosowano wnętrza do potrzeb sakralnych (początkowo ołtarz znajdował się tu, gdzie dziś jest chór, a w części obecnego prezbiterium mieściło się mieszkanie proboszcza). Potem wybudowano filary podtrzymujące drewniane sklepienie.

Zasadnicze zmiany w zewnętrznym wyglądzie kościoła wprowadzono w 1929 według projektu Aleksandra Gruchalskiego, być może w oparciu o koncepcję Krauzego. W trakcie tej przebudowy kościół zyskał obecny wygląd. Pierwotny dach z naczółkami i ściany głównego korpusu zostały podwyższone, zlikwidowano naczółek na ścianie szczytowej z wejściem do kościoła. Gontowe pokrycie dachu wymieniono na blachę. Pośrodku kalenicy umieszczono dominującą nad bezwieżową bryłą kościoła sygnaturkę. Facjata nad gankiem w dłuższym boku budynku została częściowo zredukowana. Po połączeniu z nim utworzyła bok wąskiego transeptu wychodzącego poza lico elewacji również z drugiej strony, symetrycznie. Z projektu Gruchalskiego nie zrealizowano tylko przedsionka, zastąpiono go prowizorycznym daszkiem na wąskich wspornikach.

Wewnątrz nawa główna oddzielona jest od węższych naw bocznych parami kanelowanych kolumn z pseudokorynckimi kapitelami. Połączone są one półkolistymi arkadami, podtrzymują pozorne, drewniane sklepienie krzyżowe.

Do zabytkowego wyposażenia należy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII wieku (?), pochodzący z cerkwi w Gęsi (za Katalogiem Zabytków…). Do tego kielich ze stopą i nodusem z XVIII wieku oraz czaszą z 1921, także kociołek na wodę z XIX wieku.

źródła:

  1. E. Błotnicka – Mazur, Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych, Lublin 2011

  2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T VIII, z. 11 – dawny powiat lubartowski, Warszawa 1976

Grafika losowa