Dzisiejsza data:

źródła

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII, z. 18 - powiat włodawski, Warszawa 1975

2. A. Białkiewicz, Klasztor oo. paulinów we Włodawie i jego rewitalizacja [w:]
,,Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” VI/2010

Grafika losowa