Dzisiejsza data:

otoczenie

Zespół zabudowań klasztornych z kościołem, cmentarzem, obszernym ogrodem i dziedzińcem gospodarczym otoczony jest murem. Cmentarz przykościelny został wydzielony osobnym murem po 1907, z tego czasu pochodzi ażurowe ogrodzenie przed fasadą kościoła.

Na zewnątrz ogrodzenia znajduje się rokokowa, kamienna figura św. Jana Nepomucena (2. połowa XVIII wieku?). Rzeźba świętego umieszczona jest na ostrosłupowym postumencie krytym daszkiem z dachówki, rozczłonkowanym płycinami i zwieńczonym profilowanymi gzymsami. Postument wspiera się na wysokim, kwadratowym cokole o zaokrąglonych narożach, ujętym pilastrami.

Grafika losowa